Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 172 2 205 33 1,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 35 34 -1 -2,3
Maatalous 01 17 13 -3 -20,0
C Teollisuus 10-33 307 315 8 2,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 40 43 3 7,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 42 46 4 10,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 45 -1 -1,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 50 53 3 6,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 102 101 -2 -1,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 28 -0 -1,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 23 -4 -14,6
F Rakentaminen 41-43 149 155 6 3,9
Talonrakentaminen 41 53 56 3 4,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 78 81 3 4,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 248 253 4 1,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 37 40 3 8,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 73 81 7 9,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 138 132 -6 -4,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 125 126 2 1,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 75 76 1 1,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 51 1 1,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 74 77 3 3,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 94 106 12 12,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 68 -0 -0,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 133 139 6 4,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 58 64 6 10,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 95 96 1 0,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 54 56 2 3,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 114 -2 -1,9
P Koulutus 85 186 184 -2 -1,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 389 392 3 0,7
Terveyspalvelut 86 174 168 -6 -3,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 84 93 9 10,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 131 131 -1 -0,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 50 53 3 5,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 69 64 -5 -7,4
X Toimiala tuntematon 00 5 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2018, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_034_fi.html