Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2016 - 2018, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2016 2017 2018 2017/2018 2017/2018
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 448 2 473 2 540 67 2,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 99 101 2 2,1
Maatalous 01 71 71 72 1 1,2
C Teollisuus 10-33 327 326 337 11 3,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 43 47 3 7,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 50 45 49 4 9,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 46 48 2 3,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 54 55 55 0 -0,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 101 103 104 1 1,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 30 34 35 1 2,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 29 24 -4 -15,5
F Rakentaminen 41-43 178 187 198 11 5,9
Talonrakentaminen 41 68 70 73 4 5,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 95 97 104 7 7,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 290 282 292 11 3,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 43 47 4 9,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 89 84 87 3 3,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 161 155 159 4 2,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 141 139 143 3 2,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 90 89 91 2 1,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 50 52 1 2,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 85 86 1 1,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 106 114 9 8,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 81 77 -4 -5,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 163 172 179 8 4,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 63 71 7 11,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 109 112 112 0 0,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 64 64 65 1 1,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 115 116 1 0,4
P Koulutus 85 173 181 184 3 1,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 404 417 13 3,2
Terveyspalvelut 86 190 187 189 2 1,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 91 87 96 9 10,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 128 131 133 2 1,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 63 66 65 -1 -1,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 87 88 1 1,3
X Toimiala tuntematon 00 8 5 7 2 51,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2018, Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2016 - 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_048_fi.html