Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4 Työvoiman ulkopuolella olevat

4.1 Työvoiman ulkopuolella noin kolmannes väestöstä vuonna 2018

Vuonna 2018 työvoiman ulkopuolella oli yhteensä 1 382 000 henkilöä eli 34 prosenttia 15–74-vuotiaasta väestöstä. Määrä oli 24 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2017. Työvoiman ulkopuolella olevat vähenivät eniten 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä, 19 000 henkilöllä. Työvoimatutkimuksessa työvoiman ulkopuolella olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka tutkimusviikolla eivät olleet työllisiä eivätkä työttömiä. Myös asevelvollisuutta suorittamassa olevat luetaan työvoiman ulkopuolisiin.

Työvoimatutkimuksessa kerätään tietoa siitä, mitä työvoiman ulkopuolella olevat itse katsovat pääasialliseksi toiminnakseen. Heistä valtaosa, eli 62 prosenttia, ilmoitti olevansa vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairaita vuonna 2018. Työvoiman ulkopuolella olevista 22 prosenttia ilmoitti olevansa opiskelijoita tai koululaisia. Omia lapsia tai muuta omaista hoitavia oli 5 prosenttia. (Kuvio 20.)

Kuvio 20. Työvoiman ulkopuolella olevat pääasiallisen toiminnan* mukaan vuonna 2018, 15–74–vuotiaat, %

Kuvio 20. Työvoiman ulkopuolella olevat pääasiallisen toiminnan* mukaan vuonna 2018, 15–74–vuotiaat, %
*) Tieto pääasiallisesta toiminnasta perustuu vastaajan omaan ilmoitukseen

4.2 Piilotyöttömien määrä laski edelleen

Piilotyöttömäksi luokitellaan työvoimatutkimuksessa työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka olisi halunnut työtä ja olisi voinut ottaa työn vastaan kahden viikon kuluessa, mutta ei ollut aktiivisesti hakenut työtä edeltävän neljän viikon aikana. Piilotyöttömiä voidaan pitää potentiaalisena lisätyövoimana.

15–74-vuotiaita piilotyöttömiä oli yhteensä 128 000 henkilöä vuonna 2018, mikä oli 15 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Piilotyöttömien määrä väheni toisena vuotena peräkkäin. (Kuvio 21.)

Yleisin syy siihen, etteivät piilotyöttömät olleet hakeneet töitä, oli opiskelu. Sen ilmoitti syyksi 25 prosenttia piilotyöttömistä. Vuodesta 2009 lähtien yleisin syy jättää hakematta töitä oli usko siihen, että töitä ei ollut saatavilla, minkä ilmoitti vuonna 2018 syyksi 21 prosenttia piilotyöttömistä.

Vuonna 2018 piilotyöttömiä oli aiempien vuosien tavoin eniten 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä, 37 000 henkilöä. Toiseksi eniten piilotyöttömiä oli 65–74-vuotiaissa, 29 000 henkilöä. Heistä reilu puolet katsoi jääneensä jo kokonaan eläkkeelle. 55–64-vuotiaissa piilotyöttömiä oli 25 000, joista 35 prosenttia ei uskonut, että töitä löytyisi.

Kuvio 21. Piilotyöttömät ikäryhmittäin vuosina 1998–2018

Kuvio 21. Piilotyöttömät ikäryhmittäin vuosina 1998–2018

4.3 Työn ja koulutuksen ulkopuolella 8 prosenttia nuorista

Tässä luvussa kuvataan sellaisia 15–24-vuotiaita, jotka eivät ole työllisiä eivätkä ole osallistuneet mihinkään koulutukseen tutkimusta edeltäneiden neljän viikon aikana ja jotka eivät ole myöskään suorittamassa asevelvollisuutta. Koulutukseen osallistumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tutkintoon johtavaa koulutusta että erilaisille kursseille osallistumista.

Vuonna 2018 nuoria, jotka eivät olleet työssä, koulutuksessa eivätkä asevelvollisuutta suorittamassa, oli 51 000 henkilöä, mikä oli kahdeksan prosenttia 15–24-vuotiaista. Heistä suurin osa, 38 000, oli 20–24-vuotiaita. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä ikäryhmässä laski 6 000 henkilöllä eli 11 prosentilla vuodesta 2017. (Kuvio 22.)

Kuvio 22. 15–24-vuotiaat nuoret, jotka eivät olleet työssä, koulutuksessa eivätkä asevelvollisuutta suorittamassa, vuosina 2004–2018

Kuvio 22. 15–24-vuotiaat nuoret, jotka eivät olleet työssä, koulutuksessa eivätkä asevelvollisuutta suorittamassa, vuosina 2004–2018

Viimeisen viiden vuoden aikana nuorten miesten osuus ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevista on ollut suurempi kuin vastaava naisten osuus saman ikäisestä väestöstä. Miehillä osuus on laskenut vuodesta 2014 ja naisilla vuodesta 2015 alkaen. Vuonna 2018 miesten osuus laski lähes samalle tasolle kuin naisilla. Kaikkiaan 15–24-vuotiaiden, ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevien osuus laski vuonna 2018 samalle tasolle, millä se oli viimeksi vuonna 2008. (Kuvio 23.)

Kuvio 23. Ei työssä, ei koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevien 15–24–vuotiaiden %-osuus samanikäisestä väestöstä vuosina 2004–2018

Kuvio 23. Ei työssä, ei koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevien 15–24–vuotiaiden %-osuus samanikäisestä väestöstä vuosina 2004–2018

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, 4 Työvoiman ulkopuolella olevat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_kat_004_fi.html