Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2014 - 2018, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2014 2015 2016 2017 2018
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 956 312 3 947 135 4 011 631 4 040 418 4 132 662
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 219 690 222 050 199 370 195 847 198 151
C Teollisuus 10-33 565 242 560 500 565 129 571 065 580 607
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 45 879 42 308 48 986 49 881 40 863
F Rakentaminen 41-43 303 391 303 742 328 793 339 621 359 368
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 464 621 458 739 471 247 457 074 473 961
H Kuljetus ja varastointi 49-53 239 247 233 699 246 941 239 529 245 812
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 131 584 132 687 131 057 126 413 132 013
J Informaatio ja viestintä 58-63 170 191 178 612 172 015 179 282 191 948
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 119 289 120 423 125 599 132 842 126 686
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 272 442 276 031 270 848 286 101 291 407
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 157 501 167 727 172 335 178 653 176 366
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 165 109 167 190 184 425 188 650 186 712
P Koulutus 85 253 755 242 997 242 550 255 502 256 830
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 612 739 614 254 624 089 614 756 640 750
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 89 068 87 608 89 154 90 650 88 588
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 128 709 125 493 126 568 126 042 129 889

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2014 - 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_018_fi.html