Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2014 - 2018, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2014 2015 2016 2017 2018
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 307 924 3 289 398 3 372 160 3 437 121 3 508 270
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 68 616 70 886 67 752 64 847 64 499
C Teollisuus 10-33 520 069 514 170 518 858 526 795 540 761
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 43 257 39 698 47 495 48 844 40 241
F Rakentaminen 41-43 224 500 222 019 236 388 255 933 273 046
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 383 816 382 255 398 894 389 414 400 823
H Kuljetus ja varastointi 49-53 195 942 189 185 204 069 201 523 210 038
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 104 715 104 377 103 168 105 106 110 260
J Informaatio ja viestintä 58-63 151 531 158 549 155 544 155 488 170 665
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 108 393 106 678 114 134 121 302 111 749
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 208 650 209 374 201 571 219 638 222 362
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 134 826 142 826 145 090 155 256 155 214
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 165 021 167 000 184 377 188 225 186 572
P Koulutus 85 246 367 235 442 236 105 247 553 248 267
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 579 216 576 916 587 168 587 771 603 979
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 64 499 65 361 68 676 68 454 65 763
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 92 953 93 212 91 664 93 173 92 651

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2014 - 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_019_fi.html