Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 540 1 317 1 223
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 75 26
Maatalous 01 72 49 23
C Teollisuus 10-33 337 254 83
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 47 22 25
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 49 39 10
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 35 13
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 47 8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 104 82 22
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 29 6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 18 6
F Rakentaminen 41-43 198 178 20
Talonrakentaminen 41 73 65 8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 104 96 8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 292 148 145
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 47 42 6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 87 57 29
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 159 49 110
H Kuljetus ja varastointi 49-53 143 114 28
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 91 76 15
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 38 13
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 28 58
J Informaatio ja viestintä 58-63 114 83 31
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 77 34 43
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 179 98 82
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 71 51 20
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 112 56 55
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 65 33 33
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 51 65
P Koulutus 85 184 59 125
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 417 60 358
Terveyspalvelut 86 189 33 156
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 96 13 83
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 133 14 119
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 65 31 34
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 88 25 62

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_030_fi.html