Liitetaulukko 33. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Aluehallintovirasto
Koko maa (ml. Ahvenanmaa) Etelä-Suomen AVI Lounais-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Pohjois-Suomen AVI Lapin AVI
Toimiala TOL 2008              
Toimialat yhteensä 00-99 2 540 1 130 320 234 552 212 76
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 18 14 18 30 14 6
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 361 136 55 33 100 27 9
F Rakentaminen 41-43 198 85 29 15 42 21 5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 292 140 34 26 62 21 7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 143 70 20 12 23 10 5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 38 11 8 17 7 3
J Informaatio ja viestintä 58-63 114 71 9 5 21 7 .
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 77 46 7 5 11 5 .
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 291 153 33 22 52 23 8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 56 12 12 22 8 5
P Koulutus 85 184 76 22 17 43 18 6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 417 164 55 45 99 38 14
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 153 73 18 13 30 11 5

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 33. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_033_fi.html