Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkilöä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Sosioekonominen asema        
Palkansaajat yhteensä 3-9 2 204 1 094 1 110
Ylemmät toimihenkilöt 3 661 349 312
- johtotehtävissä toimivat 31 79 50 28
- valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä toimivat 32 187 121 66
- opetustehtävissä toimivat 33 125 33 91
- muut ylemmät toimihenkilöt 34 270 144 126
Alemmat toimihenkilöt 4 869 268 601
- esimiestehtävissä toimivat 41 83 49 34
- itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myyntityötä tekevät 42 277 88 189
- epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai myyntityötä tekevät 43 27 5 21
- muut alemmat toimihenkilöt 44 482 125 357
Työntekijät 5 672 477 195
- maa- ja metsätalouden työntekijät 51 32 22 11
- teollisuustyöntekijät 52 258 227 31
- muut tuotantotyöntekijät 53 109 71 37
- jakelu- ja palvelutyöntekijät 54 273 157 117
Tuntematon 9 3 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_035_fi.html