Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.4.2019

Sysselsättningen ökade märkbart år 2018

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar 71,7 procent år 2018. Det relativa sysselsättningstalet var 72,7 procent för män och 70,6 procent för kvinnor. Det relativa sysselsättningstalet för män ökade med 2,0 och för kvinnor med 2,1 procentenheter jämfört med år 2017. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsöversikt Työvoimatutkimus 2018, aikasarjatiedot 2009–2018 (ung. Arbetskraftsundersökningen 2018, tidsserieuppgifter 2009–2018).

Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1994–2018, 15–64-åringar, %

Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1994–2018, 15–64-åringar, %

År 2018 uppgick antalet sysselsatta i Finland i åldern 15–74 år till i genomsnitt 2 540 000 personer, vilket var 67 000 fler än år 2017. Antalet sysselsatta män var 35 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 32 000 fler än år 2017. Antalet löntagare ökade med 57 000 personer och företagare med 9 000 personer. Det relativa sysselsättningstalet ökade i alla åldersgrupper och antalet sysselsatta ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar.

År 2018 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 202 000, vilket är 32 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet bland 15–74-åringar var i genomsnitt 7,4 procent år 2018, medan det var 8,6 procent år 2017. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk till 7,4 procent och för kvinnor till 7,3 procent.

Antalet dolt arbetslösa minskade med 15 000 personer från år 2017. År 2018 fanns det 128 000 personer som klassificeras som dolt arbetslösa bland 15–74-åringarna i arbetsför ålder som önskat och kunnat ta emot arbete, men som inte aktivt hade sökt arbete.

Arbetslösa och dolt arbetslösa åren 2004–2018, 15–74-åringar

Arbetslösa och dolt arbetslösa åren 2004–2018, 15–74-åringar

År 2018 var antalet löntagare som arbetade heltid 44 000 fler och antalet som arbetade deltid 13 000 fler än år 2017. Inom detaljhandeln (utom med motorfordon) var andelen löntagare som arbetade deltid störst. Av alla löntagare inom näringsgrenen arbetade 42 procent deltid.

År 2018 var antalet utanför arbetskraften totalt 1 382 000 personer, dvs. 34 procent av befolkningen i åldern 15–74-år. Detta var 24 000 färre än år 2017. Mest minskade antalet personer utanför arbetskraften i åldersgruppen 55–64-åringar, med 19 000 personer.

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__tym__tyti/?tablelist=true .

Den senaste månadspublikationen om arbetskraftsundersökningen .


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (287,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 11.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Tidsserieuppgifter 2008-2018 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tie_001_sv.html