Liitetaulukko 5. Työttömyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2014 - 2018, 20-59-vuotiaat

  Työttömyysaste, %
Vuosi
2014    2015    2016    2017    2018   
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 8,0 9,0 8,3 8,2 6,8
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 5,7 5,8 6,2 5,2 4,3
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 7,0 5,3 7,7 6,6 5,8
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 6,3 7,3 5,9 4,8 4,2
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 4,8 5,3 5,6 4,6 3,6
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 9,4 10,9 9,5 9,9 8,2
Miehet Yhteensä 8,9 9,6 8,7 8,6 6,9
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 5,1 4,8 4,9 3,9 3,5
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 5,2 3,6 6,2 4,5 4,7
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 5,8 5,6 3,8 3,8 3,9
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 4,6 5,2 4,6 3,6 2,6
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 11,3 12,4 11,0 11,3 8,9
Naiset Yhteensä 7,1 8,4 7,8 7,7 6,6
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 6,4 6,9 7,6 6,5 5,1
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 10,0 8,3 10,2 9,8 7,7
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 6,9 9,0 8,1 6,0 4,5
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 5,0 5,4 6,5 5,6 4,6
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 7,4 9,3 7,9 8,4 7,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Olga Kambur 029 551 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2018, Liitetaulukko 5. Työttömyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2014 - 2018, 20-59-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/14/tyti_2018_14_2019-11-14_tau_005_fi.html