Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 26.2.2019

Työllisyys kasvoi tammikuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2019 tammikuussa 35 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli tammikuussa 181 000, mikä oli 57 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 6,4 ja työllisyysasteen trendi oli 72,6 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2009/01–2019/01, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2009/01–2019/01, 15–74-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisiä oli vuoden 2019 tammikuussa 2 498 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli 35 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 15 000 ja naisia 20 000 enemmän kuin vuoden 2018 tammikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 70,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,3 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden tammikuusta 1,0 prosenttiyksikköä 71,0 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,8 prosenttiyksikköä 70,2 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,6 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 tammikuussa 181 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 57 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 98 000 ja naisia 83 000.

Työttömyysaste oli tammikuussa 6,8 prosenttia eli 2,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 1,3 prosenttiyksikköä 7,1 prosenttiin ja naisten 2,9 prosenttiyksikköä 6,4 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 6,4 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli tammikuussa yhteensä 617 000. Heistä työllisiä oli 230 000 ja työttömiä 45 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 275 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli tammikuussa 16,3 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 15,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2019 tammikuussa 1 449 000 eli 24 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 124 000, mikä on vuoden 2018 tammikuuhun verrattuna 16 000 vähemmän.

Työllisyyden muutokset 2018/01 – 2019/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/01 2019/01 2018/01 - 2019/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 125 4 127 0,1
Työvoima yhteensä 2 700 2 679 –0,8
Työlliset 2 462 2 498 1,4
– palkansaajat 2 147 2 152 0,2
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 315 345 9,6
Työttömät 238 181 –24,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 425 1 449 1,7
– piilotyöttömät  140 124 –11,5
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,3 70,6 1,4
Työttömyysaste 8,8 6,8 –2,1
Työvoimaosuus 65,5 64,9 –0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2019 lopussa kaikkiaan 251 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 34 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys laski tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–17 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–16 %), Pohjanmaalla (–15 %), Kainuussa (–15 %), Pohjois-Karjalassa (–15 %) ja Lapissa (–15 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 15 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 122 000 henkilöä, mikä oli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 87 000 uutta avointa työpaikkaa eli 12 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2018/01–2019/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/01 2019/01 2018/01 - 2019/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 286 251 –12,0
– yli vuoden työttömänä olleet 90 66 –26,5
Palveluissa yhteensä 121 122 0,7
– työllistetyt 24 24 0,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 20 21 5,0
– työ- ja koulutuskokeilussa 11 10 –12,7
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 66 68 1,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 75 87 16,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät

Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2019, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (428,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.02.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/01/tyti_2019_01_2019-02-26_tie_001_fi.html