Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/02 - 2019/02

  År/Månad Förändring Förändring
2018/02 2019/02 2018/02 - 2019/02 2018/02 - 2019/02
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 469 2 504 34 1,4
15-64 2 406 2 427 22 0,9
15-24 238 242 3 1,3
25-34 530 537 7 1,4
35-44 577 592 15 2,6
45-54 586 591 5 0,9
55-64 474 465 -9 -1,9
65-74 64 76 13 20,2
Män 15-74 1 272 1 289 17 1,4
15-64 1 233 1 244 11 0,9
15-24 121 123 2 1,5
25-34 292 290 -2 -0,7
35-44 305 313 7 2,4
45-54 291 297 6 2,0
55-64 224 222 -2 -0,8
65-74 39 45 6 15,7
Kvinnor 15-74 1 197 1 215 17 1,4
15-64 1 173 1 183 10 0,9
15-24 117 118 1 1,1
25-34 238 247 9 3,9
35-44 272 280 8 2,8
45-54 295 294 -1 -0,3
55-64 250 243 -7 -2,8
65-74 25 32 7 27,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2019, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/02 - 2019/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/02/tyti_2019_02_2019-03-26_tau_006_sv.html