Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/02 - 2019/02

  År/Månad Förändring
2018/02 2019/02 2018/02 - 2019/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 59,9 60,7 0,8
15-64 69,8 70,7 0,9
15-24 38,3 39,2 0,9
25-34 74,9 76,1 1,2
35-44 84,2 84,6 0,4
45-54 84,1 86,9 2,9
55-64 64,7 63,7 -1,0
65-74 9,4 11,0 1,7
Män 15-74 61,4 62,2 0,8
15-64 70,5 71,3 0,9
15-24 37,9 38,8 0,9
25-34 80,3 79,8 -0,4
35-44 86,5 86,9 0,4
45-54 82,4 86,3 3,9
55-64 62,1 61,6 -0,5
65-74 12,0 13,6 1,6
Kvinnor 15-74 58,3 59,2 0,8
15-64 69,2 70,1 0,9
15-24 38,7 39,7 1,0
25-34 69,3 72,1 2,8
35-44 81,7 82,1 0,4
45-54 85,7 87,6 1,9
55-64 67,3 65,7 -1,6
65-74 6,9 8,7 1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2019, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/02 - 2019/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/02/tyti_2019_02_2019-03-26_tau_007_sv.html