Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.3.2019

Työttömyys väheni ja työllisyys kasvoi helmikuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2019 helmikuussa 200 000, mikä oli 33 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 6,5 ja työllisyysasteen trendi 72,5 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2009/02–2019/02, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2009/02–2019/02, 15–74-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisiä oli vuoden 2019 helmikuussa 2 504 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 17 000 ja naisia myös 17 000 enemmän kuin vuoden 2018 helmikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 70,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,8 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden helmikuusta 0,9 prosenttiyksikköä 71,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,9 prosenttiyksikköä 70,1 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,5 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 helmikuussa 200 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 33 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 113 000 ja naisia 87 000.

Työttömyysaste oli helmikuussa 7,4 prosenttia eli 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 0,6 prosenttiyksikköä 8,1 prosenttiin ja naisten 1,9 prosenttiyksikköä 6,7 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 6,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli helmikuussa yhteensä 616 000. Heistä työllisiä oli 242 000 ja työttömiä 59 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 301 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli helmikuussa 19,7 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 9,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2019 helmikuussa 1 423 000 eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 114 000, mikä on vuoden 2018 helmikuuhun verrattuna 33 000 vähemmän.

Työllisyyden muutokset 2018/02 – 2019/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/02 2019/02 2018/02 - 2019/02
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 125 4 127 0,0
Työvoima yhteensä 2 702 2 704 0,1
Työlliset 2 469 2 504 1,4
– palkansaajat 2 134 2 154 1,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 336 349 4,1
Työttömät 233 200 –14,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 423 1 423 0,0
– piilotyöttömät  147 114 –22,8
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,8 70,7 0,9
Työttömyysaste 8,6 7,4 –1,2
Työvoimaosuus 65,5 65,5 0,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa  oli helmikuun 2019 lopussa kaikkiaan 246 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 30 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys laski helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Kainuussa (–15 %), Pohjois-Karjalassa (–15 %), Kaakkois-Suomessa (–14 %), Pohjanmaalla (–14 %), Pirkanmaalla (–13 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (–13 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 16 000, mikä oli 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 126 000 henkilöä, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden helmikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 78 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2018/02–2019/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/02 2019/02 2018/02 - 2019/02
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 276 246 –11,0
– yli vuoden työttömänä olleet 86 65 –25,2
Palveluissa yhteensä 126 126 –0,2
– työllistetyt 25 24 –2,3
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 21 23 7,0
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 10 –16,5
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 68 69 1,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 69 78 12,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2019, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (428,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2019/02/tyti_2019_02_2019-03-26_tie_001_fi.html