Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/I - 2019/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1023,4 1043,7 20,3 2,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 39,1 46,0 6,9 17,7
Maatalous 01 27,7 31,4 3,7 13,4
C Teollisuus 10-33 146,8 143,1 -3,8 -2,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,4 18,1 -1,3 -6,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,5 21,7 1,2 6,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,7 19,4 -1,3 -6,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 26,2 24,5 -1,7 -6,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 47,1 44,7 -2,4 -5,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,8 14,5 1,7 13,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,4 10,5 -0,9 -7,6
F Rakentaminen 41-43 84,5 83,8 -0,7 -0,8
Talonrakentaminen 41 30,6 30,6 0,1 0,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 47,0 44,5 -2,6 -5,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 116,1 116,2 0,1 0,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 22,3 19,6 -2,6 -11,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 37,1 44,0 6,9 18,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 56,8 52,6 -4,1 -7,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 58,7 60,2 1,4 2,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 38,6 39,2 0,7 1,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,2 20,9 0,8 3,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27,7 35,2 7,5 27,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 48,2 50,9 2,7 5,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 31,0 33,3 2,3 7,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 74,3 75,1 0,8 1,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 27,7 30,1 2,4 8,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 42,0 45,5 3,5 8,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,3 24,5 0,2 0,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 47,9 51,7 3,8 7,9
P Koulutus 85 70,2 72,8 2,7 3,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 167,4 159,6 -7,9 -4,7
Terveyspalvelut 86 78,7 69,7 -9,0 -11,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 36,3 42,5 6,2 17,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 52,5 47,3 -5,1 -9,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,8 23,7 -0,1 -0,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,7 33,5 1,8 5,7
X Toimiala tuntematon 00 2,5 2,7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.04.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2019, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/I - 2019/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_029_fi.html