Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 573 2 593 20 0,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 104 106 2 2,1
Jordbruk 01 76 70 -5 -6,7
C Tillverkning 10-33 339 343 5 1,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 49 5 10,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 49 46 -2 -4,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 48 50 3 5,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 55 57 2 3,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 103 108 5 4,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 40 32 -8 -19,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 23 -2 -7,5
F Byggverksamhet 41-43 196 201 5 2,7
Byggande av hus 41 74 78 4 5,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 100 102 1 1,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 299 299 -0 0,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 47 43 -4 -7,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 86 96 10 12,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 167 160 -7 -4,2
H Transport och magasinering 49-53 147 145 -3 -1,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 95 89 -6 -6,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 53 56 3 5,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 90 99 9 9,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 113 124 12 10,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 78 73 -5 -6,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 174 177 3 1,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 69 70 1 1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 116 115 -1 -1,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 66 68 2 2,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 119 111 -8 -6,9
P Utbildning 85 186 184 -1 -0,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 425 423 -1 -0,3
Hälso- och sjukvård 86 193 189 -3 -1,7
Vård och omsorg med boende 87 100 106 5 5,4
Öppna sociala insatser 88 132 128 -3 -2,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 64 69 5 7,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 90 94 4 4,2
X Näringsgrenen okänd 00 8 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/II - 2019/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_028_sv.html