Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/II - 2019/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1061,2 1050,2 -10,9 -1,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 55,8 57,0 1,2 2,2
Maatalous 01 43,5 41,5 -2,0 -4,7
C Teollisuus 10-33 146,8 148,8 2,0 1,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,8 20,1 2,3 12,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,8 20,7 0,0 -0,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,6 23,1 2,5 12,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 24,1 24,0 -0,1 -0,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,3 46,9 0,5 1,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 17,3 14,1 -3,2 -18,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,7 10,3 0,6 6,0
F Rakentaminen 41-43 89,3 88,7 -0,6 -0,7
Talonrakentaminen 41 33,6 34,3 0,7 2,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 46,1 44,5 -1,5 -3,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 123,0 117,7 -5,3 -4,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 22,1 18,6 -3,5 -15,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 39,3 41,5 2,1 5,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 61,6 57,6 -4,0 -6,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 63,1 61,3 -1,7 -2,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 43,2 40,1 -3,2 -7,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,8 21,2 1,4 7,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 35,7 36,9 1,2 3,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 47,5 52,1 4,6 9,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 33,0 31,2 -1,8 -5,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 74,2 70,7 -3,5 -4,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 30,3 28,4 -1,8 -6,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 46,6 46,3 -0,3 -0,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 25,2 26,1 0,9 3,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 49,3 44,7 -4,6 -9,3
P Koulutus 85 63,3 64,2 0,9 1,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 163,8 159,9 -3,9 -2,4
Terveyspalvelut 86 75,4 72,8 -2,6 -3,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 37,9 40,3 2,5 6,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 50,6 46,8 -3,8 -7,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,3 23,2 0,9 4,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 34,6 34,9 0,3 0,9
X Toimiala tuntematon 00 3,2 2,3 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.07.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2019, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/II - 2019/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_029_fi.html