Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 20.8.2019

Työllisten määrä pysyi lähes ennallaan, työttömyys väheni vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli heinäkuussa hiukan vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 14 000 vähemmän kuin vuoden 2018 heinäkuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,6 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/07–2019/07, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/07–2019/07, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli heinäkuussa 72,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,6 prosenttia. Heinäkuun kausitasoitettujen tietojen mukaan sekä työllisyysasteen trendi että työttömyysasteen trendi on pysynyt ennallaan viime kuukausina.

Työllisiä oli vuoden 2019 heinäkuussa 2 628 000 (virhemarginaali ±35 000), mikä oli kolme tuhatta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 2 000 vähemmän ja naisia 1 000 vähemmän kuin vuoden 2018 heinäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 74,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 74,1 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden heinäkuusta 0,5 prosenttiyksikköä 75,9 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 0,3 prosenttiyksikköä 73,1 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 heinäkuussa 169 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 86 000 ja naisia 83 000.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 6,0 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 5,9 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten. Naisten työttömyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä 6,2 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 612 000. Heistä työllisiä oli 342 000 ja työttömiä 35 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 378 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 9,3 prosenttia, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 5,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2019 heinäkuussa 1 330 000 eli 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 110 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuoden 2018 heinäkuussa.

Työllisyyden muutokset 2018/07 – 2019/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/07 2019/07 2018/07 - 2019/07
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 123 4 126 0,1
Työvoima yhteensä 2 814 2 796 –0,6
Työlliset 2 631 2 628 –0,1
– palkansaajat 2 302 2 284 –0,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 329 343 4,3
Työttömät 183 169 –7,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 309 1 330 1,6
– piilotyöttömät  119 110 –7,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 74,1 74,5 0,4
Työttömyysaste 6,5 6,0 –0,5
Työvoimaosuus 68,3 67,8 –0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2019 lopussa kaikkiaan 269 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 15 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys laski heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pohjois-Karjalassa (–11 %), Hämeessä (–10 %), Etelä-Savossa (–10 %), Kaakkois-Suomessa (–9 %) ja Varsinais-Suomessa (–8 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 11 000, mikä oli sama määrä kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 101 000 henkilöä, mikä oli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 53 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2018/07–2019/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/07 2019/07 2018/07 - 2019/07
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 284 269 –5,3
– yli vuoden työttömänä olleet 77 65 –15,4
Palveluissa yhteensä 106 101 –4,4
– työllistetyt 25 24 –6,4
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 16 17 3,8
– työ- ja koulutuskokeilussa 8 7 –17,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 56 54 –3,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 48 53 9,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2019, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.08.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/07/tyti_2019_07_2019-08-20_tie_001_fi.html