Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2018/III - 2019/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III 2018/III - 2019/III
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 577 2 600 23 0,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 108 109 1 1,1
Maatalous 01 78 73 -5 -5,8
C Teollisuus 10-33 346 335 -12 -3,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 51 48 -4 -6,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 51 48 -3 -6,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 49 47 -3 -5,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 52 56 5 9,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 107 104 -4 -3,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 36 33 -3 -9,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 22 27 5 22,4
F Rakentaminen 41-43 208 198 -10 -4,8
Talonrakentaminen 41 77 75 -1 -1,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 107 101 -6 -5,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 304 288 -16 -5,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 49 42 -8 -15,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 88 95 7 7,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 167 152 -15 -9,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 144 147 2 1,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 94 92 -1 -1,5
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 54 4 7,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 90 100 10 11,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 118 127 9 7,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 80 78 -2 -2,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 183 185 1 0,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 72 71 -1 -1,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 114 127 13 11,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 69 81 12 17,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 110 -6 -5,2
P Koulutus 85 176 183 7 3,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 410 428 18 4,4
Terveyspalvelut 86 182 200 19 10,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 98 98 1 0,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 130 129 -1 -1,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 61 66 5 7,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 87 84 -4 -4,0
X Toimiala tuntematon 00 8 8 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2019, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2018/III - 2019/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tau_028_fi.html