Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/III - 2019/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III 2018/III - 2019/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 985,3 987,4 2,1 0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 57,9 56,3 -1,6 -2,7
Maatalous 01 44,7 41,4 -3,3 -7,4
C Teollisuus 10-33 138,7 134,0 -4,7 -3,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,8 18,7 -1,2 -5,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,1 19,3 -1,8 -8,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,3 18,9 -0,4 -1,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 21,9 22,4 0,6 2,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 41,2 40,6 -0,6 -1,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 15,4 14,1 -1,3 -8,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,0 10,6 1,6 18,3
F Rakentaminen 41-43 93,2 86,3 -7,0 -7,5
Talonrakentaminen 41 34,4 31,4 -3,0 -8,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 47,5 45,4 -2,1 -4,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 115,0 111,5 -3,5 -3,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 21,6 18,0 -3,6 -16,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 34,4 39,2 4,7 13,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 58,9 54,4 -4,6 -7,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 60,4 61,4 1,0 1,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 42,5 41,3 -1,1 -2,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,9 20,0 2,1 11,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 33,8 35,1 1,4 4,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 43,8 49,1 5,2 12,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,9 30,0 0,1 0,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 66,7 66,6 -0,1 -0,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 27,2 27,5 0,3 1,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 42,3 49,5 7,1 16,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 25,7 31,1 5,4 21,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 42,4 41,9 -0,5 -1,2
P Koulutus 85 53,8 52,5 -1,3 -2,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 144,3 149,0 4,6 3,2
Terveyspalvelut 86 63,6 70,0 6,4 10,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 37,9 35,3 -2,6 -6,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 42,8 43,7 0,9 2,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 19,2 22,1 2,9 15,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,2 28,6 -2,6 -8,4
X Toimiala tuntematon 00 3,5 2,9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2019, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/III - 2019/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tau_029_fi.html