Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2018/III - 2019/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III 2018/III - 2019/III
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 233 2 253 20 0,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 37 40 3 7,5
Maatalous 01 17 17 -1 -3,3
C Teollisuus 10-33 324 316 -9 -2,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 46 44 -3 -5,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 47 46 -1 -1,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 44 -4 -7,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 48 52 5 10,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 105 102 -4 -3,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 30 27 -3 -9,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 22 26 5 21,2
F Rakentaminen 41-43 166 152 -14 -8,4
Talonrakentaminen 41 61 56 -5 -8,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 83 77 -6 -6,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 266 252 -14 -5,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 34 -7 -16,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 79 84 6 7,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 147 134 -13 -8,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 128 128 1 0,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 79 75 -4 -5,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 49 53 5 9,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 79 89 10 12,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 116 11 10,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 72 0 0,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 138 141 2 1,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 62 61 -1 -1,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 104 113 9 8,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 62 72 10 15,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 110 -6 -5,2
P Koulutus 85 171 178 7 4,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 386 402 16 4,1
Terveyspalvelut 86 164 180 16 9,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 96 96 0 0,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 126 126 -0 -0,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 47 51 4 7,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 64 60 -4 -6,1
X Toimiala tuntematon 00 7 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2019, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2018/III - 2019/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tau_034_fi.html