Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/III - 2019/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III 2018/III - 2019/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 826,5 831,0 4,5 0,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 18,1 18,9 0,8 4,4
Maatalous 01 9,0 7,9 -1,1 -12,1
C Teollisuus 10-33 129,3 125,8 -3,5 -2,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,9 17,3 -0,6 -3,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,7 18,5 -1,2 -6,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,6 17,9 -0,7 -4,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 19,9 20,6 0,7 3,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 40,2 39,7 -0,6 -1,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,9 11,8 -1,1 -8,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 8,9 10,2 1,3 14,8
F Rakentaminen 41-43 71,7 64,3 -7,4 -10,3
Talonrakentaminen 41 26,3 22,2 -4,1 -15,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 35,7 33,9 -1,8 -5,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 96,0 93,3 -2,7 -2,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 17,1 13,7 -3,5 -20,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 29,7 34,1 4,4 14,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 49,1 45,6 -3,5 -7,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 51,8 51,3 -0,5 -0,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 34,7 31,7 -3,0 -8,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,0 19,5 2,5 14,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27,8 29,1 1,3 4,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 38,7 44,6 5,9 15,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 25,9 27,2 1,3 5,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 50,5 51,1 0,6 1,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,2 23,3 0,2 0,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 38,3 43,5 5,2 13,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,1 27,3 4,3 18,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 42,4 41,9 -0,5 -1,2
P Koulutus 85 51,6 50,5 -1,0 -2,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 136,1 140,5 4,4 3,2
Terveyspalvelut 86 58,7 64,2 5,5 9,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 36,7 34,1 -2,6 -7,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 40,8 42,2 1,4 3,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 14,5 16,4 1,9 13,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 21,8 19,7 -2,1 -9,6
X Toimiala tuntematon 00 3,1 2,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2019, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/III - 2019/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tau_035_fi.html