Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/IV 2019/IV 2018/IV - 2019/IV 2018/IV - 2019/IV
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 541 2 557 16 0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 98 104 6 5,9
Maatalous 01 68 67 -0 -0,5
C Teollisuus 10-33 336 323 -13 -4,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 47 40 -7 -14,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 50 48 -1 -2,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 45 -1 -1,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 53 -4 -6,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 103 103 -0 0,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 34 33 -1 -3,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 25 0 1,1
F Rakentaminen 41-43 199 184 -15 -7,4
Talonrakentaminen 41 73 68 -5 -6,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 106 97 -9 -8,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 285 281 -4 -1,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 47 44 -4 -8,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 90 97 6 6,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 148 141 -6 -4,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 143 142 -1 -0,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 91 84 -8 -8,5
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 58 7 13,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 87 96 9 10,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 118 126 8 6,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 81 5 7,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 185 180 -5 -2,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 75 68 -7 -9,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 109 121 11 10,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 63 71 8 12,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 114 110 -4 -3,2
P Koulutus 85 189 187 -2 -1,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 416 431 15 3,7
Terveyspalvelut 86 186 188 2 1,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 94 100 6 6,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 136 143 7 5,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 68 69 1 1,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 87 88 2 1,8
X Toimiala tuntematon 00 7 9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2019, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_028_fi.html