Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/IV 2019/IV 2018/IV - 2019/IV 2018/IV - 2019/IV
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 205 2 204 -1 0,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 34 35 1 1,8
Maatalous 01 13 12 -2 -11,3
C Teollisuus 10-33 315 304 -11 -3,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 43 36 -7 -15,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 46 46 -1 -1,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 44 -1 -1,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 49 -4 -6,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 101 101 1 0,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 27 -0 -1,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 23 24 1 2,8
F Rakentaminen 41-43 155 139 -16 -10,0
Talonrakentaminen 41 56 48 -8 -14,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 81 73 -7 -9,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 253 248 -5 -2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 40 35 -5 -11,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 81 87 6 7,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 132 126 -7 -5,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 126 123 -3 -2,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 76 66 -10 -12,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 57 6 12,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 77 85 8 10,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 113 8 7,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 73 5 7,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 139 137 -2 -1,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 64 60 -4 -6,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 96 105 9 9,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 56 61 6 10,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 114 110 -4 -3,5
P Koulutus 85 184 181 -3 -1,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 392 407 15 3,8
Terveyspalvelut 86 168 170 2 1,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 93 99 6 6,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 131 138 7 5,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 53 52 -1 -2,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 64 62 -2 -3,1
X Toimiala tuntematon 00 6 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2019, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_034_fi.html