Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/IV 2019/IV 2018/IV - 2019/IV 2018/IV - 2019/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 910,3 901,4 -8,9 -1,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 16,0 15,2 -0,8 -5,0
Maatalous 01 7,2 5,1 -2,1 -29,3
C Teollisuus 10-33 138,7 132,6 -6,0 -4,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,4 14,3 -4,2 -22,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,3 20,2 0,0 -0,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,7 19,4 0,7 3,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,5 20,8 -2,8 -11,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,2 45,6 -0,7 -1,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,5 12,4 0,9 8,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,4 11,1 0,7 6,9
F Rakentaminen 41-43 71,0 62,9 -8,1 -11,4
Talonrakentaminen 41 25,4 21,4 -3,9 -15,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 37,7 33,4 -4,4 -11,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 103,2 100,4 -2,8 -2,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,4 15,6 -2,8 -15,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 37,6 39,0 1,5 3,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 47,2 45,8 -1,4 -3,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 55,0 52,7 -2,3 -4,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 35,0 30,2 -4,8 -13,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,0 22,5 2,5 12,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 30,3 30,2 -0,1 -0,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 47,3 49,7 2,4 5,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,1 31,6 2,5 8,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 57,5 57,6 0,0 0,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,8 24,9 -1,9 -7,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 38,8 43,3 4,5 11,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 21,4 25,1 3,7 17,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 47,0 45,9 -1,1 -2,4
P Koulutus 85 67,4 68,4 1,0 1,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 155,2 158,5 3,3 2,1
Terveyspalvelut 86 67,1 68,1 0,9 1,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 38,3 38,1 -0,2 -0,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 49,7 52,2 2,5 5,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,6 17,5 -0,1 -0,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 22,8 21,3 -1,5 -6,5
X Toimiala tuntematon 00 3,1 2,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2019, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_035_fi.html