Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 47. Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2017 - 2019, 15-74-vuotiaat 1)

  Vuosi Muutos Muutos
2017 2018 2019 2018/2019 2018/2019
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Sukupuoli Koulutusaste          
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 2 473 2 540 2 566 26 1,0
Toisen asteen koulutus (3,4) 1 097 1 116 1 128 11 1,0
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 1 102 1 129 1 164 35 3,1
- alin korkea-aste (5) 273 271 255 -17 -6,2
- alempi korkeakouluaste (6) 423 438 463 24 5,5
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 407 420 447 27 6,5
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 274 294 274 -21 -7,0
Miehet Yhteensä 1 282 1 317 1 327 10 0,8
Toisen asteen koulutus (3,4) 623 640 648 8 1,2
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 479 489 509 20 4,1
- alin korkea-aste (5) 105 101 96 -4 -4,1
- alempi korkeakouluaste (6) 191 194 213 19 9,9
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 183 195 199 5 2,5
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 180 188 170 -18 -9,5
Naiset Yhteensä 1 191 1 223 1 239 16 1,3
Toisen asteen koulutus (3,4) 473 477 480 3 0,7
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 623 640 655 15 2,3
- alin korkea-aste (5) 168 171 158 -13 -7,4
- alempi korkeakouluaste (6) 232 244 249 5 2,1
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 224 225 248 23 10,0
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 94 106 103 -3 -2,5
1) Vuodesta 2018 alkaen koulutustiedot ovat tutkimusvuotta edeltävän vuoden tutkintorekisterin tietoja. Aiempien vuosien koulutustiedot ovat tutkimusvuoden tutkintorekisterin tietoja.

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2019, Liitetaulukko 47. Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2017 - 2019, 15-74-vuotiaat 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_047_fi.html