Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 55. Työttömyysasteet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2017 - 2019, 15-74-vuotiaat 1)

  Vuosi Muutos
2017 2018 2019 2018/2019
Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Sukupuoli Koulutusaste        
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 8,6 7,4 6,7 -0,7
Toisen asteen koulutus (3,4) 9,6 8,0 7,1 -1,0
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 5,3 4,2 3,9 -0,2
- alin korkea-aste (5) 5,3 4,7 3,7 -1,0
- alempi korkeakouluaste (6) 5,5 4,5 4,5 0,0
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 5,3 3,5 3,5 0,0
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 16,7 15,8 15,6 -0,1
Miehet Yhteensä 8,9 7,4 7,2 -0,2
Toisen asteen koulutus (3,4) 9,7 7,6 7,3 -0,4
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 5,3 4,1 4,3 0,1
- alin korkea-aste (5) 5,1 5,2 4,5 -0,8
- alempi korkeakouluaste (6) 6,1 4,3 4,8 0,5
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 4,7 3,3 3,5 0,3
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 14,6 14,5 14,7 0,2
Naiset Yhteensä 8,4 7,3 6,2 -1,1
Toisen asteen koulutus (3,4) 9,5 8,6 6,8 -1,8
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 5,3 4,2 3,7 -0,5
- alin korkea-aste (5) 5,4 4,3 3,2 -1,1
- alempi korkeakouluaste (6) 4,9 4,7 4,2 -0,4
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 5,7 3,7 3,5 -0,2
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 20,3 17,9 17,2 -0,7
1) Vuodesta 2018 alkaen koulutustiedot ovat tutkimusvuotta edeltävän vuoden tutkintorekisterin tietoja. Aiempien vuosien koulutustiedot ovat tutkimusvuoden tutkintorekisterin tietoja.

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2019, Liitetaulukko 55. Työttömyysasteet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2017 - 2019, 15-74-vuotiaat 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_055_fi.html