Liitetaulukko 15. Osa-aikatyölliset toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2015 - 2019, 15-74-vuotiaat

  Osa-aikatyölliset, 1000 henkilöä
Vuosi
2015    2016    2017    2018    2019   
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 378 399 408 424 439
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 24 26 24 25 25
C Teollisuus 10-33 19 19 18 22 20
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 . . . . .
F Rakentaminen 41-43 12 13 13 15 13
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 66 70 73 72 73
H Kuljetus ja varastointi 49-53 22 21 23 22 21
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 29 30 32 29 34
J Informaatio ja viestintä 58-63 9 8 9 11 12
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 8 9 9 8 9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 24 24 27 30 31
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 24 26 22 24 26
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 6 5 6 7 6
P Koulutus 85 28 29 28 31 29
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 61 68 70 72 79
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 20 23 25 25 28
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 22 25 26 28 28

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, Liitetaulukko 15. Osa-aikatyölliset toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2015 - 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_015_fi.html