Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2019, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Koko- ja osa-aikatyö yhteensä Kokoaikatyö Osa-aikatyö
Sukupuoli Sosioekonominen asema      
Sukupuolet yhteensä Työlliset yhteensä 36,6 40,2 18,7
Palkansaajat yhteensä 36,2 39,4 19,4
- ylemmät toimihenkilöt 37,7 39,5 18,2
- alemmat toimihenkilöt 35,3 38,8 20,8
- työntekijät 35,8 39,9 18,2
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 39,2 46,4 15,7
Miehet Työlliset yhteensä 38,5 41,3 17,9
Palkansaajat yhteensä 37,9 40,1 18,3
- ylemmät toimihenkilöt 38,6 40,1 17,5
- alemmat toimihenkilöt 37,2 39,6 18,3
- työntekijät 37,9 40,5 18,7
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 41,4 47,8 16,8
Naiset Työlliset yhteensä 34,5 38,9 19,2
Palkansaajat yhteensä 34,5 38,5 19,9
- ylemmät toimihenkilöt 36,7 38,9 18,5
- alemmat toimihenkilöt 34,4 38,3 21,4
- työntekijät 31,1 38,2 17,8
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 34,9 43,3 14,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_047_fi.html