Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, april

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/I - 2020/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 704 2 721 18 0,6
15-64 2 629 2 643 14 0,5
15-24 297 288 -9 -3,0
25-34 582 591 9 1,5
35-44 625 628 3 0,5
45-54 612 604 -8 -1,3
55-64 513 532 19 3,7
65-74 75 78 3 4,6
Män 15-74 1 404 1 409 5 0,3
15-64 1 357 1 358 1 0,1
15-24 148 144 -5 -3,3
25-34 319 322 4 1,2
35-44 331 334 3 0,8
45-54 309 301 -9 -2,8
55-64 249 258 8 3,3
65-74 47 51 4 7,4
Kvinnor 15-74 1 300 1 312 13 1,0
15-64 1 272 1 285 13 1,0
15-24 149 145 -4 -2,7
25-34 264 268 5 1,8
35-44 293 294 0 0,1
45-54 303 304 1 0,3
55-64 263 274 11 4,1
65-74 28 27 -0 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/I - 2020/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_022_sv.html