Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/I - 2020/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1043,7 1042,0 -1,7 -0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 46,0 42,1 -3,9 -8,4
Maatalous 01 31,4 29,7 -1,7 -5,4
C Teollisuus 10-33 143,1 141,3 -1,7 -1,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,1 18,5 0,3 1,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,7 17,4 -4,3 -19,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,4 21,2 1,8 9,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 24,5 22,4 -2,1 -8,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 44,7 45,8 1,1 2,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,5 16,1 1,5 10,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,5 12,8 2,3 21,8
F Rakentaminen 41-43 83,8 81,3 -2,5 -3,0
Talonrakentaminen 41 30,6 30,4 -0,2 -0,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 44,5 42,3 -2,2 -4,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 116,2 111,1 -5,1 -4,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 19,6 19,7 0,1 0,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 44,0 42,3 -1,6 -3,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 52,6 49,1 -3,5 -6,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 60,2 58,6 -1,6 -2,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 39,2 37,0 -2,3 -5,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,9 21,6 0,6 3,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 35,2 31,7 -3,5 -9,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 50,9 56,2 5,3 10,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 33,3 35,1 1,8 5,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 75,1 83,3 8,3 11,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 30,1 33,4 3,3 11,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 45,5 44,8 -0,7 -1,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,5 24,5 0,0 0,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 51,7 48,9 -2,8 -5,4
P Koulutus 85 72,8 73,8 1,0 1,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 159,6 164,6 5,0 3,2
Terveyspalvelut 86 69,7 73,1 3,4 4,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 42,5 39,6 -2,9 -6,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 47,3 51,9 4,5 9,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,7 23,5 -0,2 -0,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 33,5 29,6 -3,9 -11,8
X Toimiala tuntematon 00 2,7 3,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2020, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/I - 2020/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_029_fi.html