Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/I - 2020/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 889,4 890,4 1,0 0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 15,6 13,3 -2,3 -14,8
Maatalous 01 5,1 4,8 -0,3 -5,5
C Teollisuus 10-33 133,8 130,7 -3,1 -2,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 16,3 15,9 -0,3 -2,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,0 16,2 -3,8 -19,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,5 20,6 2,1 11,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,7 20,6 -2,1 -9,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 43,8 45,0 1,3 2,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,5 12,3 -0,2 -1,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,2 12,2 2,0 20,0
F Rakentaminen 41-43 63,0 61,0 -1,9 -3,0
Talonrakentaminen 41 22,9 22,3 -0,6 -2,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 32,2 30,9 -1,3 -4,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 97,2 95,1 -2,1 -2,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,6 15,3 0,7 4,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 38,8 38,1 -0,7 -1,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 43,8 41,7 -2,1 -4,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 51,8 49,5 -2,2 -4,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 31,6 28,5 -3,2 -10,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,1 21,1 0,9 4,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 29,6 25,9 -3,7 -12,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 46,3 50,9 4,6 9,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,9 32,1 2,1 7,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 58,2 64,8 6,6 11,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,2 29,7 3,6 13,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,6 37,5 -2,1 -5,4
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 21,4 20,9 -0,6 -2,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 51,6 48,8 -2,8 -5,4
P Koulutus 85 70,4 71,4 1,0 1,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 149,4 156,3 6,9 4,6
Terveyspalvelut 86 63,9 67,8 4,0 6,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 40,9 38,5 -2,4 -5,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 44,7 50,0 5,3 11,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,4 18,7 1,3 7,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 23,4 19,3 -4,1 -17,5
X Toimiala tuntematon 00 2,2 2,9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2020, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/I - 2020/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_035_fi.html