Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, april

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/II - 2020/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/II 2020/II 2019/II - 2020/II 2019/II - 2020/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 808 2 759 -49 -1,8
15-64 2 726 2 686 -40 -1,5
15-24 380 357 -22 -5,9
25-34 596 592 -4 -0,7
35-44 620 623 3 0,5
45-54 609 591 -18 -2,9
55-64 520 522 1 0,3
65-74 82 73 -9 -10,9
Män 15-74 1 463 1 440 -23 -1,5
15-64 1 412 1 392 -20 -1,4
15-24 194 188 -6 -3,0
25-34 325 322 -3 -1,0
35-44 332 333 2 0,5
45-54 308 296 -12 -3,9
55-64 254 253 -0 -0,1
65-74 51 48 -3 -5,6
Kvinnor 15-74 1 345 1 318 -27 -2,0
15-64 1 314 1 294 -20 -1,6
15-24 186 170 -16 -8,8
25-34 271 270 -1 -0,4
35-44 289 290 1 0,4
45-54 301 295 -6 -2,0
55-64 267 268 2 0,6
65-74 31 25 -6 -19,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2020, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/II - 2020/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/06/tyti_2020_06_2020-07-21_tau_022_sv.html