Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2019/III - 2020/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III 2019/III - 2020/III
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 600 2 549 -50 -1,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 103 -6 -5,9
Maatalous 01 73 67 -6 -8,8
C Teollisuus 10-33 335 332 -3 -1,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 48 44 -4 -8,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 48 44 -3 -7,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 47 1 1,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 54 -2 -3,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 104 110 6 6,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 32 -1 -2,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 30 3 9,8
F Rakentaminen 41-43 198 196 -2 -0,9
Talonrakentaminen 41 75 75 -0 -0,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 101 101 0 0,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 288 271 -17 -5,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 40 -2 -4,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 95 94 -1 -0,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 152 137 -15 -9,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 147 132 -14 -9,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 92 85 -7 -8,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 54 48 -7 -12,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 100 83 -17 -16,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 127 131 4 3,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 78 85 7 8,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 185 197 13 6,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 71 78 7 9,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 127 116 -11 -9,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 81 74 -7 -8,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 110 123 12 11,2
P Koulutus 85 183 185 2 1,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 428 410 -18 -4,2
Terveyspalvelut 86 200 193 -7 -3,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 98 90 -9 -8,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 129 127 -2 -1,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 66 64 -2 -2,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 84 0 0,2
X Toimiala tuntematon 00 8 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, syyskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 20.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2020, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2019/III - 2020/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_028_fi.html