Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/III - 2020/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III 2019/III - 2020/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 987,4 986,8 -0,6 -0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 56,3 54,8 -1,6 -2,8
Maatalous 01 41,4 40,5 -0,8 -2,0
C Teollisuus 10-33 134,0 132,2 -1,8 -1,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,7 18,4 -0,2 -1,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,3 17,8 -1,5 -7,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,9 18,6 -0,3 -1,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,4 21,8 -0,6 -2,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 40,6 41,8 1,3 3,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,1 13,7 -0,4 -2,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,6 12,0 1,4 12,9
F Rakentaminen 41-43 86,3 89,9 3,6 4,2
Talonrakentaminen 41 31,4 32,9 1,5 4,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 45,4 47,3 1,9 4,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 111,5 106,8 -4,7 -4,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,0 18,8 0,9 4,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 39,2 37,1 -2,0 -5,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 54,4 50,8 -3,6 -6,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 61,4 53,6 -7,7 -12,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 41,3 37,3 -4,1 -9,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,0 16,4 -3,7 -18,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 35,1 32,0 -3,2 -9,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 49,1 49,8 0,7 1,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,0 32,6 2,6 8,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 66,6 73,2 6,6 9,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 27,5 30,0 2,6 9,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 49,5 45,9 -3,6 -7,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 31,1 30,1 -1,1 -3,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 41,9 45,1 3,2 7,6
P Koulutus 85 52,5 57,3 4,7 9,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 149,0 148,8 -0,1 -0,1
Terveyspalvelut 86 70,0 69,5 -0,5 -0,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 35,3 35,9 0,6 1,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 43,7 43,5 -0,2 -0,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,1 21,0 -1,1 -4,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 28,6 29,3 0,7 2,6
X Toimiala tuntematon 00 2,9 2,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, syyskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 20.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2020, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/III - 2020/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_029_fi.html