Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2019/III - 2020/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III 2019/III - 2020/III
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 253 2 216 -37 -1,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 40 42 2 3,8
Maatalous 01 17 19 2 12,9
C Teollisuus 10-33 316 311 -5 -1,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 39 -5 -11,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 46 41 -5 -11,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 44 46 1 3,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 52 50 -2 -4,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 102 108 6 6,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 27 28 0 0,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 29 3 10,1
F Rakentaminen 41-43 152 151 -1 -0,6
Talonrakentaminen 41 56 54 -1 -2,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 77 78 0 0,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 252 239 -13 -5,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 34 33 -2 -4,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 84 85 1 1,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 134 121 -13 -9,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 128 117 -11 -8,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 75 71 -4 -5,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 53 46 -7 -12,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 89 73 -16 -18,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 116 119 3 2,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 72 77 6 8,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 141 151 10 7,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 68 7 12,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 113 101 -12 -10,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 72 64 -8 -11,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 110 123 12 11,1
P Koulutus 85 178 179 1 0,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 402 387 -16 -3,9
Terveyspalvelut 86 180 175 -6 -3,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 96 88 -8 -8,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 126 124 -2 -1,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 51 49 -2 -4,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 60 62 2 4,0
X Toimiala tuntematon 00 7 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, syyskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 20.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2020, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2019/III - 2020/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_034_fi.html