Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/III - 2020/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III 2019/III - 2020/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 831,0 835,1 4,1 0,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 18,9 19,6 0,8 4,1
Maatalous 01 7,9 9,6 1,7 21,9
C Teollisuus 10-33 125,8 122,2 -3,6 -2,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,3 15,8 -1,4 -8,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 18,5 16,4 -2,1 -11,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 17,9 17,9 0,0 -0,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,6 20,1 -0,5 -2,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 39,7 40,5 0,9 2,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,8 11,4 -0,4 -3,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,2 11,5 1,3 12,9
F Rakentaminen 41-43 64,3 67,5 3,2 4,9
Talonrakentaminen 41 22,2 23,1 1,0 4,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 33,9 35,2 1,3 3,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 93,3 90,3 -3,1 -3,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 13,7 14,5 0,9 6,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 34,1 33,1 -1,1 -3,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 45,6 42,7 -2,9 -6,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 51,3 46,1 -5,2 -10,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 31,7 30,3 -1,4 -4,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,5 15,8 -3,7 -19,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 29,1 26,1 -3,0 -10,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 44,6 44,9 0,3 0,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,2 29,4 2,1 7,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 51,1 57,2 6,0 11,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,3 26,7 3,4 14,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 43,5 39,7 -3,8 -8,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 27,3 26,1 -1,2 -4,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 41,9 45,1 3,2 7,6
P Koulutus 85 50,5 55,8 5,3 10,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 140,5 140,1 -0,4 -0,3
Terveyspalvelut 86 64,2 63,7 -0,5 -0,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,1 34,4 0,3 0,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 42,2 42,0 -0,2 -0,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,4 16,1 -0,3 -2,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 19,7 21,3 1,6 8,2
X Toimiala tuntematon 00 2,6 2,3 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, syyskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 20.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2020, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/III - 2020/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_035_fi.html