Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/IV - 2020/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/IV 2020/IV 2019/IV - 2020/IV 2019/IV - 2020/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1060,3 1050,7 -9,6 -0,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 47,9 47,8 -0,1 -0,3
Maatalous 01 32,8 35,1 2,3 6,9
C Teollisuus 10-33 141,6 142,7 1,1 0,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 16,4 18,8 2,3 14,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,5 19,0 -2,5 -11,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,1 19,9 -0,2 -0,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,5 21,5 -0,9 -4,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,1 47,1 1,0 2,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 15,0 16,4 1,3 9,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,4 12,6 1,3 11,2
F Rakentaminen 41-43 84,4 85,5 1,1 1,3
Talonrakentaminen 41 31,1 30,7 -0,3 -1,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 44,7 44,5 -0,3 -0,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 118,0 116,0 -2,0 -1,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 20,2 19,1 -1,1 -5,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 43,9 42,0 -1,9 -4,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 53,9 54,9 1,1 2,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 63,4 56,2 -7,2 -11,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 40,0 34,9 -5,1 -12,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 23,4 21,3 -2,1 -9,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 36,1 24,9 -11,2 -31,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 55,3 58,3 3,0 5,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 34,4 35,7 1,4 3,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 74,0 84,9 10,9 14,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 27,9 34,0 6,1 21,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 50,2 45,8 -4,4 -8,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 29,2 27,1 -2,1 -7,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,1 54,0 7,9 17,0
P Koulutus 85 71,3 76,2 5,0 7,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 168,1 155,6 -12,5 -7,4
Terveyspalvelut 86 74,2 70,7 -3,5 -4,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 39,5 35,3 -4,2 -10,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 54,4 49,6 -4,8 -8,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,0 22,5 -0,5 -2,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,9 30,1 -1,9 -5,8
X Toimiala tuntematon 00 3,4 2,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2020, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/IV - 2020/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_029_fi.html