Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2019/IV - 2020/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/IV 2020/IV 2019/IV - 2020/IV 2019/IV - 2020/IV
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 204 2 174 -30 -1,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 35 33 -1 -3,1
Maatalous 01 12 16 4 35,3
C Teollisuus 10-33 304 310 7 2,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 36 39 3 7,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 46 42 -3 -6,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 44 46 2 3,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 49 47 -2 -5,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 101 106 5 4,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 27 31 3 12,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 28 4 17,8
F Rakentaminen 41-43 139 137 -2 -1,6
Talonrakentaminen 41 48 48 -0 -0,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 73 71 -3 -3,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 248 239 -9 -3,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 35 33 -2 -6,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 87 83 -3 -3,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 126 122 -3 -2,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 123 115 -8 -6,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 66 65 -1 -1,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 57 50 -7 -12,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 56 -29 -33,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 113 117 4 3,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 70 -3 -3,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 137 154 17 12,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 60 71 12 19,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 105 97 -8 -7,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 57 -5 -7,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 110 126 16 14,7
P Koulutus 85 181 196 15 8,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 407 377 -30 -7,3
Terveyspalvelut 86 170 161 -9 -5,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 99 87 -12 -12,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 138 129 -9 -6,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 52 52 0 0,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 62 61 -1 -2,0
X Toimiala tuntematon 00 7 5 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2020, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2019/IV - 2020/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_034_fi.html