Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2018 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2018 2019 2020 2019/2020 2019/2020
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 540 2 566 2 528 -37 -1,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 105 99 -6 -6,0
Maatalous 01 72 70 66 -3 -4,6
C Teollisuus 10-33 337 329 329 1 0,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 47 45 43 -3 -5,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 49 47 44 -4 -7,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 46 49 2 5,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 55 52 -3 -5,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 104 102 107 5 4,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 33 35 2 7,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 24 30 5 22,5
F Rakentaminen 41-43 198 193 188 -5 -2,3
Talonrakentaminen 41 73 73 71 -2 -2,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 104 99 97 -2 -2,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 292 287 270 -17 -5,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 47 43 42 -1 -2,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 87 95 94 -1 -1,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 159 149 134 -15 -9,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 143 143 134 -9 -6,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 91 88 82 -6 -6,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 55 52 -4 -6,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 97 78 -19 -20,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 114 123 130 7 5,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 77 77 81 4 4,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 179 181 199 19 10,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 71 70 78 9 12,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 112 119 113 -6 -4,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 65 71 69 -2 -3,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 113 121 8 6,7
P Koulutus 85 184 187 189 2 1,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 417 422 411 -11 -2,6
Terveyspalvelut 86 189 189 186 -3 -1,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 96 102 92 -10 -9,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 133 132 133 2 1,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 65 68 65 -3 -4,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 88 89 84 -5 -6,1
X Toimiala tuntematon 00 7 7 7 -1 -11,8

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2020, Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2018 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_048_fi.html