Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2018 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2018 2019 2020 2019/2020 2019/2020
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4132,7 4141,6 4062,6 -79,0 -1,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 198,2 207,2 197,9 -9,3 -4,5
Maatalous 01 148,7 147,1 145,1 -2,0 -1,3
C Teollisuus 10-33 580,6 567,3 554,2 -13,2 -2,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 77,3 73,3 72,6 -0,7 -0,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 84,1 83,2 72,5 -10,8 -13,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 79,9 81,4 82,2 0,7 0,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 97,4 93,4 87,5 -5,9 -6,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 182,1 178,2 178,0 -0,2 -0,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 59,8 57,7 61,4 3,7 6,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 40,9 42,8 50,9 8,1 18,9
F Rakentaminen 41-43 359,4 343,2 343,2 0,0 0,0
Talonrakentaminen 41 131,8 127,4 126,0 -1,4 -1,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 190,8 179,1 178,2 -1,0 -0,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 474,0 463,4 434,1 -29,2 -6,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 88,1 76,4 75,4 -1,0 -1,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 152,9 168,5 161,2 -7,3 -4,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 233,0 218,5 197,5 -20,9 -9,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 245,8 246,3 219,3 -27,0 -10,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 167,3 160,7 142,1 -18,6 -11,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 78,5 85,6 77,2 -8,4 -9,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 132,0 143,3 107,1 -36,2 -25,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 191,9 207,4 218,5 11,1 5,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 126,7 128,9 136,6 7,7 6,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 291,4 286,3 321,0 34,7 12,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 116,8 113,9 129,7 15,7 13,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 176,4 191,5 179,3 -12,2 -6,4
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 100,1 111,0 107,5 -3,5 -3,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 186,7 184,4 198,0 13,5 7,3
P Koulutus 85 256,8 260,8 268,8 7,9 3,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 640,8 636,5 624,3 -12,2 -1,9
Terveyspalvelut 86 291,3 286,7 285,0 -1,7 -0,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 151,7 157,6 146,3 -11,3 -7,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 197,8 192,2 192,9 0,8 0,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 88,6 92,0 83,3 -8,7 -9,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 129,9 129,0 115,7 -13,2 -10,2
X Toimiala tuntematon 00 12,7 11,3 10,4 -0,9 -8,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2020, Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2018 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_049_fi.html