Liitetaulukko 7. Työlliset ja työllisyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-64-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä Työllisyysaste, %
Vuosi Vuosi
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Aluehallintovirasto                    
Koko maa 2 380 2 403 2 465 2 487 2 450 68,7 69,6 71,7 72,6 71,6
Etelä-Suomen AVI 1 065 1 073 1 100 1 114 1 101 71,0 71,5 73,1 73,9 72,9
Lounais-Suomen AVI 293 295 308 309 307 67,8 68,7 72,1 72,8 72,6
Itä-Suomen AVI 222 223 226 223 219 64,5 65,7 67,6 68,0 67,8
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 517 523 537 545 537 68,2 69,3 71,4 72,7 71,8
Pohjois-Suomen AVI 196 203 205 206 201 65,3 68,3 69,6 70,1 68,4
Lapin AVI 73 70 73 75 71 65,3 63,9 67,7 70,4 67,8
Ahvenanmaan valtionvirasto 15 15 15 14 15 81,8 83,0 81,7 81,4 81,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 7. Työlliset ja työllisyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-64-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_007_fi.html