Liitetaulukko 10. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Vuosi
2016 2017 2018 2019 2020
Sukupuoli Toimiala TOL 2008          
Sukupuolet yhteensä Toimialat yhteensä 00-99 2 448 2 473 2 540 2 566 2 528
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 99 101 105 99
C Teollisuus 10-33 327 326 337 329 329
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 29 24 24 30
F Rakentaminen 41-43 178 187 198 193 188
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 290 282 292 287 270
H Kuljetus ja varastointi 49-53 141 139 143 143 134
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 85 86 97 78
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 106 114 123 130
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 81 77 77 81
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 163 172 179 181 199
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 109 112 112 119 113
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 115 116 113 121
P Koulutus 85 173 181 184 187 189
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 404 417 422 411
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 63 66 65 68 65
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 87 88 89 84
Miehet Toimialat yhteensä 00-99 1 267 1 282 1 317 1 327 1 314
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 75 72 75 78 73
C Teollisuus 10-33 245 247 254 244 243
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 21 21 18 19 22
F Rakentaminen 41-43 164 172 178 175 170
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 149 144 148 151 145
H Kuljetus ja varastointi 49-53 114 114 114 114 106
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27 26 28 31 26
J Informaatio ja viestintä 58-63 71 78 83 86 90
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 33 35 34 34 38
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 93 94 98 100 117
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 57 57 56 61 57
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 50 50 51 52 53
P Koulutus 85 54 60 59 59 59
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 56 55 60 61 62
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 28 30 31 29 27
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24 24 25 27 24
Naiset Toimialat yhteensä 00-99 1 182 1 191 1 223 1 239 1 214
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 25 26 26 26 26
C Teollisuus 10-33 82 79 83 85 87
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 7 7 6 6 8
F Rakentaminen 41-43 14 15 20 18 19
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 141 138 145 136 125
H Kuljetus ja varastointi 49-53 27 26 28 29 28
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 58 59 58 66 52
J Informaatio ja viestintä 58-63 30 27 31 38 41
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 42 46 43 43 43
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 69 77 82 81 82
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 52 55 55 58 56
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 60 65 65 61 68
P Koulutus 85 119 121 125 128 130
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 354 349 358 361 349
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 35 35 34 38 38
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 62 63 62 62 60

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 10. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_010_fi.html