Liitetaulukko 27. Väestö työmarkkina-aseman, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat, %

  Väestö Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella olevat
Prosenttia Prosenttia Prosenttia Prosenttia Prosenttia
Sukupuoli Ikäluokka          
Sukupuolet yhteensä 15-74 100,0 66,3 61,2 5,1 33,7
15-64 100,0 77,8 71,6 6,2 22,2
15-24 100,0 50,4 39,7 10,8 49,6
25-34 100,0 83,6 77,2 6,4 16,4
35-44 100,0 89,0 84,4 4,6 11,0
45-54 100,0 90,0 85,7 4,2 10,0
55-64 100,0 73,0 67,5 5,4 27,0
65-74 100,0 11,1 10,9 . 88,9
Miehet 15-74 100,0 68,7 63,2 5,5 31,3
15-64 100,0 79,1 72,5 6,5 20,9
15-24 100,0 49,7 38,1 11,5 50,3
25-34 100,0 88,8 82,1 6,7 11,2
35-44 100,0 91,9 87,2 4,7 8,1
45-54 100,0 89,1 84,7 4,4 10,9
55-64 100,0 72,5 66,6 5,8 27,5
65-74 100,0 15,4 15,2 . 84,6
Naiset 15-74 100,0 63,9 59,1 4,8 36,1
15-64 100,0 76,5 70,7 5,8 23,5
15-24 100,0 51,3 41,3 10,0 48,7
25-34 100,0 78,1 72,0 6,1 21,9
35-44 100,0 86,0 81,4 4,6 14,0
45-54 100,0 90,9 86,8 4,1 9,1
55-64 100,0 73,5 68,4 5,0 26,5
65-74 100,0 7,2 7,1 . 92,8

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 27. Väestö työmarkkina-aseman, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_027_fi.html