Liitetaulukko 31. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja iän mukaan vuonna 2020, 15-64-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Ikäluokka
15-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Toimiala TOL 2008            
Toimialat yhteensä 00-99 2 450 241 547 599 572 491
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 85 11 15 15 20 23
C Teollisuus 10-33 324 26 69 86 79 64
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 2 8 8 5 6
F Rakentaminen 41-43 181 22 47 42 38 32
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 262 44 58 59 61 40
H Kuljetus ja varastointi 49-53 129 15 28 29 30 27
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 76 20 18 14 14 9
J Informaatio ja viestintä 58-63 129 6 33 42 29 20
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 79 5 18 20 16 19
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 190 11 53 54 40 31
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 110 14 25 23 24 24
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 119 5 25 29 33 28
P Koulutus 85 186 6 32 51 55 42
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 402 30 87 93 99 94
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 62 13 15 13 11 11
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 80 11 14 19 17 19

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 31. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja iän mukaan vuonna 2020, 15-64-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_031_fi.html