Liitetaulukko 33. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Aluehallintovirasto
Koko maa (ml. Ahvenanmaa) Etelä-Suomen AVI Lounais-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Pohjois-Suomen AVI Lapin AVI
Toimiala TOL 2008              
Toimialat yhteensä 00-99 2 528 1 132 318 227 556 206 75
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 99 17 14 22 27 13 6
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 359 134 57 31 99 28 8
F Rakentaminen 41-43 188 80 24 16 41 20 6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 270 130 35 21 58 18 8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 134 66 17 10 26 9 4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 78 37 9 7 14 5 4
J Informaatio ja viestintä 58-63 130 81 11 5 23 9 .
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 81 49 8 4 14 4 .
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 313 161 34 24 61 24 7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 121 61 12 11 22 9 5
P Koulutus 85 189 79 23 17 45 17 6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 411 161 55 49 92 38 14
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 149 74 17 10 33 11 4

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 33. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_033_fi.html