Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 528 111 4,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 99 7 7,0
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 359 9 2,5
F Rakentaminen 41-43 188 4 2,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 270 8 3,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 134 6 4,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 78 4 4,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 130 4 3,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 81 3 4,0
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 313 15 4,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 121 6 4,7
P Koulutus 85 189 13 7,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 411 21 5,2
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 149 11 7,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_036_fi.html