Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 189 263 12,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 5 13,1
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 337 42 12,6
F Rakentaminen 41-43 144 24 16,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 237 27 11,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 117 17 14,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 67 6 8,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 118 16 13,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 10 13,2
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 251 33 13,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 120 12 10,3
P Koulutus 85 183 12 6,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 389 49 12,5
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 109 10 8,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_037_fi.html