Liitetaulukko 39. Jatkuvassa ja määräaikaisessa työssä olevat palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Jatkuva työ Määräaikainen työ
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä
Sukupuoli Työnantajasektori      
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 2 189 1 863 326
Yksityinen sektori 1 531 1 354 178
Julkinen sektori 652 506 146
- valtio 157 115 41
- kunta 495 390 105
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 1 087 953 133
Yksityinen sektori 901 814 87
Julkinen sektori 184 138 45
- valtio 73 54 19
- kunta 110 84 26
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 1 102 910 192
Yksityinen sektori 630 540 90
Julkinen sektori 468 367 101
- valtio 83 61 22
- kunta 385 306 79

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 39. Jatkuvassa ja määräaikaisessa työssä olevat palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_039_fi.html