Liitetaulukko 42. Koko- ja osa-aikaiset palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Kokoaikainen työ yhteensä Osa-aikainen työ yhteensä
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä
Sukupuoli Työnantajasektori      
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 2 189 1 861 328
Yksityinen sektori 1 531 1 278 254
Julkinen sektori 652 579 73
- valtio 157 145 11
- kunta 495 434 62
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 1 087 977 110
Yksityinen sektori 901 807 94
Julkinen sektori 184 169 15
- valtio 73 70 4
- kunta 110 99 11
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 1 102 884 218
Yksityinen sektori 630 471 159
Julkinen sektori 468 410 58
- valtio 83 76 7
- kunta 385 334 51

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 42. Koko- ja osa-aikaiset palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_042_fi.html